خرید و فروش

Trade

به کمک این بسته نرم افزاری کلیه فرآیندهای خرید و فروش شرکت را انجام دهید. اسناد حسابداری بصورت اتوماتیک ثبت خواهند شد. سوابق و اطلاعات خریدها و فروش ها را به ازای مشتریان و کالاها ببینید و ارتباط موثری با مشتریان و تامین کنندگان خود داشته باشید
  • پیش فاکتور، فاکتور فروش، برگشت از فروش کالاها و خدمات
  • گزارش فروشها، عملکرد فروشنده ها و ویزیتورها
  • خرید کالا، مواد اولیه و گزارشهای مرتبط
  • ارتباط با مشتریان و تامین کننده ها و مشاهده سوابق آنها