انبار و کالاها

warehouse

کلیه فعالیتهای انبارهای مختلف را مدیریت نمایید و گزارشهای مفصلی از گردش کالاهای خود استخراج نمایید. این بسته با ارتباط متقابلی که با بسته خرید و فروش و همچنین حسابداری دارد به شما کمک میکند که سود و زیان و موجودی حاصل از گردش کالاها را در هر لحظه از فعالیت شرکت، مشاهده و کنترل نمایید
  • تعریف کالاها؛ گروه، ویژگیها، واحدهای اندازه گیری و بارکد کالاها
  • تعریف انواع انبارها و مدیریت ورود و خروج کالاها (حواله و رسید انبار)
  • امکان کنترل ورود و خروج منطبق با خرید و فروش و سایر کنترلهای سیستمی
  • کاردکس کالا/ گزارش موجودی تعدادی و ریالی و میانگین