ادامه خبر

News

خبر روز

1396/10/13
کاوشگران اطلاعات ویوا رایان

رئیس کل امور مالیاتی کشور در بیانه ای فرمود در لایحه مالیات و ارزش افزوده برای سوخت، نوشیدنی ها و سیگارمالیات ارزش افزوده بیشتری از مقدار متوسط در نظر گرفته شده است و این نرخ برای طلا 3 درصد لحاظ گردیده است. به گزارش ایلنا درباره ی آخرین وضعیت بررسی لایحه ی دائمی مالیات ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی فرمود : مالیات بر ارزش افزوده حامی تولیدات می باشد و تامین منابع مالی دولت، شهرداری ها، حوزه سلامت و ورزش در راستای معلوم گردیدن لایحه مالیات بر ارزش افزوده می باشد.