مشاوره

Advice

ساختار سازمانی تصریح می نماید که وظایف، چگونه تخصیص گردد، ارتباطات سازمانی به چه شکلی باشد و چگونگی سازوکارهای هماهنگی رسمی را مشخص می نماید. سازمانها، ساختارهایی را به وجود می آورند تا فعالیتهای عوامل انجام کار را هماهنگ نموده و کارهای اعضاء را کنترل نمایند. ساختار سازمانی تعیین کننده روابط رسمی و بینگر سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود خواهد داشت و حیطه کنترل مدیران را مشخص می نماید. همچنین ساختار سازمانی دربرگیرنده طرح سیستمهایی می باشد که به وسیله آنها همه واحدها هماهنگ و یکپارچه می گردند و در نتیجه ارتباط مؤثر در سازمان تضمین خواهدگردید

با تشکر از حسن انتخاب شما، لطفا مشخصات خواسته شده را به دقت تکمیل نموده تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

با تشکر، درخواست شما با موفقیت ثبت گردید.